دانلود سوره فاطر صوتی محمد جبريل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد جبريل | سوره فاطر (فاطر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Originator» است | دستور 109 - تعداد آیات 45 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد جبريل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فاطر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فاطر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فاطر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فاطر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فاطر بندر بليله
بندر بليله
سوره فاطر خالد جليل
خالد جليل
سوره فاطر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فاطر سعود شريم
سعود شريم
سوره فاطر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فاطر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فاطر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فاطر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فاطر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فاطر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فاطر فارس عباد
فارس عباد
سوره فاطر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فاطر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فاطر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فاطر الحصری
الحصری
سوره فاطر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فاطر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فاطر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فاطر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, February 4, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید