دانلود سوره فجر صوتی محمد جبريل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد جبريل | سوره فجر (الفجر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Break of Day» است | دستور 109 - تعداد آیات 30 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد جبريل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فجر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فجر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فجر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فجر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فجر بندر بليله
بندر بليله
سوره فجر خالد جليل
خالد جليل
سوره فجر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فجر سعود شريم
سعود شريم
سوره فجر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فجر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فجر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فجر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فجر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فجر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فجر فارس عباد
فارس عباد
سوره فجر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فجر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فجر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فجر الحصری
الحصری
سوره فجر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فجر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فجر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فجر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید