دانلود سوره مزمل صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره مزمل (المزمل) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Enfolded One» است | دستور 111 - تعداد آیات 20 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مزمل با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مزمل mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مزمل را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مزمل احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مزمل بندر بليله
بندر بليله
سوره مزمل خالد جليل
خالد جليل
سوره مزمل سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مزمل سعود شريم
سعود شريم
سوره مزمل صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مزمل عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مزمل عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مزمل عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مزمل عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مزمل علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مزمل فارس عباد
فارس عباد
سوره مزمل ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مزمل محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مزمل صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مزمل الحصری
الحصری
سوره مزمل Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مزمل ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مزمل وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مزمل ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید