دانلود سوره نازعات صوتی محمد صديق المنشاوي ترتيل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد صديق المنشاوي ترتيل | سوره نازعات (النازعات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Those Who Tear Out» است | دستور 111 - تعداد آیات 46 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد صديق المنشاوي ترتيل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نازعات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نازعات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نازعات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نازعات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نازعات بندر بليله
بندر بليله
سوره نازعات خالد جليل
خالد جليل
سوره نازعات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نازعات سعود شريم
سعود شريم
سوره نازعات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نازعات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نازعات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نازعات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نازعات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نازعات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نازعات فارس عباد
فارس عباد
سوره نازعات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نازعات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نازعات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نازعات الحصری
الحصری
سوره نازعات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نازعات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نازعات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نازعات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید