دانلود سوره ماعون صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره ماعون (الماعون) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Neighbourly Assistance» است | دستور 127 - تعداد آیات 7 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ماعون با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ماعون mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ماعون را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ماعون احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ماعون بندر بليله
بندر بليله
سوره ماعون خالد جليل
خالد جليل
سوره ماعون سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ماعون سعود شريم
سعود شريم
سوره ماعون صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ماعون عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ماعون عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ماعون عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ماعون عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ماعون علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ماعون فارس عباد
فارس عباد
سوره ماعون ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ماعون محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ماعون صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ماعون الحصری
الحصری
سوره ماعون Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ماعون ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ماعون وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ماعون ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید