دانلود سوره قريش صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره قريش (قريش) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Quraysh» است | دستور 127 - تعداد آیات 4 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قريش با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قريش mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قريش را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قريش احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قريش بندر بليله
بندر بليله
سوره قريش خالد جليل
خالد جليل
سوره قريش سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قريش سعود شريم
سعود شريم
سوره قريش صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قريش عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قريش عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قريش عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قريش عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قريش علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قريش فارس عباد
فارس عباد
سوره قريش ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قريش محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قريش صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قريش الحصری
الحصری
سوره قريش Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قريش ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قريش وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قريش ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 16, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید