دانلود سوره نصر صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره نصر (النصر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Victory» است | دستور 127 - تعداد آیات 3 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نصر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نصر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نصر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نصر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نصر بندر بليله
بندر بليله
سوره نصر خالد جليل
خالد جليل
سوره نصر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نصر سعود شريم
سعود شريم
سوره نصر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نصر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نصر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نصر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نصر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نصر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نصر فارس عباد
فارس عباد
سوره نصر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نصر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نصر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نصر الحصری
الحصری
سوره نصر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نصر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نصر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نصر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید