دانلود سوره لهب صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره لهب (المسد) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Plaited Rope» است | دستور 127 - تعداد آیات 5 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره لهب با صدای مشهورترین قاریان:

سوره لهب mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره لهب را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره لهب احمد عجمى
احمد عجمى
سوره لهب بندر بليله
بندر بليله
سوره لهب خالد جليل
خالد جليل
سوره لهب سعد غامدی
سعد غامدی
سوره لهب سعود شريم
سعود شريم
سوره لهب صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره لهب عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره لهب عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره لهب عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره لهب عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره لهب علي حذيفی
علي حذيفی
سوره لهب فارس عباد
فارس عباد
سوره لهب ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره لهب محمد جبريل
محمد جبريل
سوره لهب صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره لهب الحصری
الحصری
سوره لهب Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره لهب ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره لهب وديع يمنی
وديع يمنی
سوره لهب ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید