دانلود سوره شعراء صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره شعراء (الشعراء) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Poets» است | دستور 127 - تعداد آیات 227 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره شعراء با صدای مشهورترین قاریان:

سوره شعراء mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره شعراء را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره شعراء احمد عجمى
احمد عجمى
سوره شعراء بندر بليله
بندر بليله
سوره شعراء خالد جليل
خالد جليل
سوره شعراء سعد غامدی
سعد غامدی
سوره شعراء سعود شريم
سعود شريم
سوره شعراء صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره شعراء عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره شعراء عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره شعراء عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره شعراء عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره شعراء علي حذيفی
علي حذيفی
سوره شعراء فارس عباد
فارس عباد
سوره شعراء ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره شعراء محمد جبريل
محمد جبريل
سوره شعراء صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره شعراء الحصری
الحصری
سوره شعراء Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره شعراء ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره شعراء وديع يمنی
وديع يمنی
سوره شعراء ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 16, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید