دانلود سوره انفطار صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره انفطار (الإنفطار) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Cleaving Asunder» است | دستور 127 - تعداد آیات 19 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انفطار با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انفطار mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انفطار را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انفطار احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انفطار بندر بليله
بندر بليله
سوره انفطار خالد جليل
خالد جليل
سوره انفطار سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انفطار سعود شريم
سعود شريم
سوره انفطار صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انفطار عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انفطار عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انفطار عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انفطار عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انفطار علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انفطار فارس عباد
فارس عباد
سوره انفطار ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انفطار محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انفطار صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انفطار الحصری
الحصری
سوره انفطار Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انفطار ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انفطار وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انفطار ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید