دانلود سوره مطففين صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره مطففين (المطففين) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Dealers in Fraud - The Cheats» است | دستور 127 - تعداد آیات 36 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مطففين با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مطففين mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مطففين را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مطففين احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مطففين بندر بليله
بندر بليله
سوره مطففين خالد جليل
خالد جليل
سوره مطففين سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مطففين سعود شريم
سعود شريم
سوره مطففين صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مطففين عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مطففين عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مطففين عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مطففين عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مطففين علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مطففين فارس عباد
فارس عباد
سوره مطففين ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مطففين محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مطففين صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مطففين الحصری
الحصری
سوره مطففين Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مطففين ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مطففين وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مطففين ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید