دانلود سوره بروج صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره بروج (البروج) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Constellations» است | دستور 127 - تعداد آیات 22 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره بروج با صدای مشهورترین قاریان:

سوره بروج mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره بروج را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره بروج احمد عجمى
احمد عجمى
سوره بروج بندر بليله
بندر بليله
سوره بروج خالد جليل
خالد جليل
سوره بروج سعد غامدی
سعد غامدی
سوره بروج سعود شريم
سعود شريم
سوره بروج صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره بروج عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره بروج عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره بروج عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره بروج عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره بروج علي حذيفی
علي حذيفی
سوره بروج فارس عباد
فارس عباد
سوره بروج ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره بروج محمد جبريل
محمد جبريل
سوره بروج صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره بروج الحصری
الحصری
سوره بروج Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره بروج ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره بروج وديع يمنی
وديع يمنی
سوره بروج ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, June 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید