دانلود سوره طارق صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره طارق (الطارق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Night-Visitant» است | دستور 127 - تعداد آیات 17 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره طارق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره طارق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره طارق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره طارق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره طارق بندر بليله
بندر بليله
سوره طارق خالد جليل
خالد جليل
سوره طارق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره طارق سعود شريم
سعود شريم
سوره طارق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره طارق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره طارق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره طارق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره طارق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره طارق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره طارق فارس عباد
فارس عباد
سوره طارق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره طارق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره طارق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره طارق الحصری
الحصری
سوره طارق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره طارق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره طارق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره طارق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید