دانلود سوره سبأ صوتی ناصر القطامي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ناصر القطامي | سوره سبأ (سبأ) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Sheba» است | دستور 132 - تعداد آیات 54 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ناصر القطامي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره سبأ با صدای مشهورترین قاریان:

سوره سبأ mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره سبأ را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره سبأ احمد عجمى
احمد عجمى
سوره سبأ بندر بليله
بندر بليله
سوره سبأ خالد جليل
خالد جليل
سوره سبأ سعد غامدی
سعد غامدی
سوره سبأ سعود شريم
سعود شريم
سوره سبأ صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره سبأ عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره سبأ عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره سبأ عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره سبأ عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره سبأ علي حذيفی
علي حذيفی
سوره سبأ فارس عباد
فارس عباد
سوره سبأ ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره سبأ محمد جبريل
محمد جبريل
سوره سبأ صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره سبأ الحصری
الحصری
سوره سبأ Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره سبأ ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره سبأ وديع يمنی
وديع يمنی
سوره سبأ ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید