دانلود سوره قلم صوتی ناصر القطامي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | ناصر القطامي | سوره قلم (القلم) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Pen» است | دستور 132 - تعداد آیات 52 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا ناصر القطامي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره قلم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره قلم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره قلم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره قلم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قلم بندر بليله
بندر بليله
سوره قلم خالد جليل
خالد جليل
سوره قلم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قلم سعود شريم
سعود شريم
سوره قلم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره قلم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قلم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قلم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قلم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قلم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره قلم فارس عباد
فارس عباد
سوره قلم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قلم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره قلم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قلم الحصری
الحصری
سوره قلم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قلم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره قلم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره قلم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید