دانلود سوره مائده صوتی وديع اليمني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | وديع اليمني | سوره مائده (المائدة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Table» است | دستور 136 - تعداد آیات 120 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا وديع اليمني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مائده با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مائده mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مائده را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مائده احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مائده بندر بليله
بندر بليله
سوره مائده خالد جليل
خالد جليل
سوره مائده سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مائده سعود شريم
سعود شريم
سوره مائده صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مائده عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مائده عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مائده عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مائده عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مائده علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مائده فارس عباد
فارس عباد
سوره مائده ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مائده محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مائده صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مائده الحصری
الحصری
سوره مائده Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مائده ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مائده وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مائده ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید