دانلود سوره انشقاق صوتی وديع اليمني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | وديع اليمني | سوره انشقاق (الانشقاق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Rending Asunde» است | دستور 136 - تعداد آیات 25 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا وديع اليمني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انشقاق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انشقاق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انشقاق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انشقاق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انشقاق بندر بليله
بندر بليله
سوره انشقاق خالد جليل
خالد جليل
سوره انشقاق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انشقاق سعود شريم
سعود شريم
سوره انشقاق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انشقاق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انشقاق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انشقاق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انشقاق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انشقاق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انشقاق فارس عباد
فارس عباد
سوره انشقاق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انشقاق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انشقاق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انشقاق الحصری
الحصری
سوره انشقاق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انشقاق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انشقاق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انشقاق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید