دانلود سوره نساء صوتی عبدالله الجهني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبدالله الجهني | سوره نساء (النساء) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Women» است | دستور 27 - تعداد آیات 176 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبدالله الجهني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نساء با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نساء mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نساء را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نساء احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نساء بندر بليله
بندر بليله
سوره نساء خالد جليل
خالد جليل
سوره نساء سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نساء سعود شريم
سعود شريم
سوره نساء صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نساء عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نساء عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نساء عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نساء عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نساء علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نساء فارس عباد
فارس عباد
سوره نساء ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نساء محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نساء صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نساء الحصری
الحصری
سوره نساء Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نساء ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نساء وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نساء ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, July 24, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید