دانلود سوره حجرات صوتی عبدالله الجهني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبدالله الجهني | سوره حجرات (الحجرات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Private Apartments» است | دستور 27 - تعداد آیات 18 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبدالله الجهني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حجرات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حجرات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حجرات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حجرات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حجرات بندر بليله
بندر بليله
سوره حجرات خالد جليل
خالد جليل
سوره حجرات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حجرات سعود شريم
سعود شريم
سوره حجرات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حجرات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حجرات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حجرات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حجرات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حجرات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حجرات فارس عباد
فارس عباد
سوره حجرات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حجرات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حجرات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حجرات الحصری
الحصری
سوره حجرات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حجرات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حجرات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حجرات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید