دانلود سوره اخلاص صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره اخلاص (الإخلاص) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Purity of Faith» است | دستور 35 - تعداد آیات 4 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره اخلاص با صدای مشهورترین قاریان:

سوره اخلاص mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره اخلاص را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره اخلاص احمد عجمى
احمد عجمى
سوره اخلاص بندر بليله
بندر بليله
سوره اخلاص خالد جليل
خالد جليل
سوره اخلاص سعد غامدی
سعد غامدی
سوره اخلاص سعود شريم
سعود شريم
سوره اخلاص صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره اخلاص عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره اخلاص عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره اخلاص عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره اخلاص عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره اخلاص علي حذيفی
علي حذيفی
سوره اخلاص فارس عباد
فارس عباد
سوره اخلاص ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره اخلاص محمد جبريل
محمد جبريل
سوره اخلاص صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره اخلاص الحصری
الحصری
سوره اخلاص Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره اخلاص ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره اخلاص وديع يمنی
وديع يمنی
سوره اخلاص ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, July 24, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید