دانلود سوره فرقان صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره فرقان (الفرقان) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Criterion» است | دستور 35 - تعداد آیات 77 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فرقان با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فرقان mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فرقان را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فرقان احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فرقان بندر بليله
بندر بليله
سوره فرقان خالد جليل
خالد جليل
سوره فرقان سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فرقان سعود شريم
سعود شريم
سوره فرقان صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فرقان عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فرقان عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فرقان عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فرقان عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فرقان علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فرقان فارس عباد
فارس عباد
سوره فرقان ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فرقان محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فرقان صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فرقان الحصری
الحصری
سوره فرقان Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فرقان ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فرقان وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فرقان ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید