دانلود سوره شوري صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره شوري (الشورى) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Consultation» است | دستور 35 - تعداد آیات 53 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره شوري با صدای مشهورترین قاریان:

سوره شوري mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره شوري را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره شوري احمد عجمى
احمد عجمى
سوره شوري بندر بليله
بندر بليله
سوره شوري خالد جليل
خالد جليل
سوره شوري سعد غامدی
سعد غامدی
سوره شوري سعود شريم
سعود شريم
سوره شوري صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره شوري عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره شوري عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره شوري عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره شوري عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره شوري علي حذيفی
علي حذيفی
سوره شوري فارس عباد
فارس عباد
سوره شوري ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره شوري محمد جبريل
محمد جبريل
سوره شوري صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره شوري الحصری
الحصری
سوره شوري Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره شوري ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره شوري وديع يمنی
وديع يمنی
سوره شوري ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید