دانلود سوره تغابن صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره تغابن (التغابن) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Cheating» است | دستور 35 - تعداد آیات 18 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره تغابن با صدای مشهورترین قاریان:

سوره تغابن mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره تغابن را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره تغابن احمد عجمى
احمد عجمى
سوره تغابن بندر بليله
بندر بليله
سوره تغابن خالد جليل
خالد جليل
سوره تغابن سعد غامدی
سعد غامدی
سوره تغابن سعود شريم
سعود شريم
سوره تغابن صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره تغابن عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره تغابن عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره تغابن عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره تغابن عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره تغابن علي حذيفی
علي حذيفی
سوره تغابن فارس عباد
فارس عباد
سوره تغابن ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره تغابن محمد جبريل
محمد جبريل
سوره تغابن صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره تغابن الحصری
الحصری
سوره تغابن Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره تغابن ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره تغابن وديع يمنی
وديع يمنی
سوره تغابن ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید