دانلود سوره عاديات صوتی خليفة الطنيجي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خليفة الطنيجي | سوره عاديات (العاديات) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The War Horse» است | دستور 39 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خليفة الطنيجي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره عاديات با صدای مشهورترین قاریان:

سوره عاديات mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره عاديات را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره عاديات احمد عجمى
احمد عجمى
سوره عاديات بندر بليله
بندر بليله
سوره عاديات خالد جليل
خالد جليل
سوره عاديات سعد غامدی
سعد غامدی
سوره عاديات سعود شريم
سعود شريم
سوره عاديات صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره عاديات عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره عاديات عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره عاديات عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره عاديات عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره عاديات علي حذيفی
علي حذيفی
سوره عاديات فارس عباد
فارس عباد
سوره عاديات ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره عاديات محمد جبريل
محمد جبريل
سوره عاديات صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره عاديات الحصری
الحصری
سوره عاديات Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره عاديات ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره عاديات وديع يمنی
وديع يمنی
سوره عاديات ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید