دانلود سوره احقاف صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره احقاف (الأحقاف) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Sand-Dunes» است | دستور 44 - تعداد آیات 35 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره احقاف با صدای مشهورترین قاریان:

سوره احقاف mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره احقاف را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره احقاف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره احقاف بندر بليله
بندر بليله
سوره احقاف خالد جليل
خالد جليل
سوره احقاف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره احقاف سعود شريم
سعود شريم
سوره احقاف صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره احقاف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره احقاف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره احقاف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره احقاف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره احقاف علي حذيفی
علي حذيفی
سوره احقاف فارس عباد
فارس عباد
سوره احقاف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره احقاف محمد جبريل
محمد جبريل
سوره احقاف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره احقاف الحصری
الحصری
سوره احقاف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره احقاف ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره احقاف وديع يمنی
وديع يمنی
سوره احقاف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید