دانلود سوره حديد صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره حديد (الحديد) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Iron» است | دستور 44 - تعداد آیات 29 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره حديد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره حديد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره حديد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره حديد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره حديد بندر بليله
بندر بليله
سوره حديد خالد جليل
خالد جليل
سوره حديد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره حديد سعود شريم
سعود شريم
سوره حديد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره حديد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره حديد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره حديد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره حديد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره حديد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره حديد فارس عباد
فارس عباد
سوره حديد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره حديد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره حديد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره حديد الحصری
الحصری
سوره حديد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره حديد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره حديد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره حديد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید