دانلود سوره جاثية صوتی عبد الباسط عبد الصمد مجود mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد مجود | سوره جاثية (الجاثية) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Kneeling Down» است | دستور 64 - تعداد آیات 37 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد مجود:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره جاثية با صدای مشهورترین قاریان:

سوره جاثية mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره جاثية را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره جاثية احمد عجمى
احمد عجمى
سوره جاثية بندر بليله
بندر بليله
سوره جاثية خالد جليل
خالد جليل
سوره جاثية سعد غامدی
سعد غامدی
سوره جاثية سعود شريم
سعود شريم
سوره جاثية صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره جاثية عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره جاثية عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره جاثية عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره جاثية عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره جاثية علي حذيفی
علي حذيفی
سوره جاثية فارس عباد
فارس عباد
سوره جاثية ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره جاثية محمد جبريل
محمد جبريل
سوره جاثية صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره جاثية الحصری
الحصری
سوره جاثية Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره جاثية ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره جاثية وديع يمنی
وديع يمنی
سوره جاثية ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید