دانلود سوره فاتحه - حمد صوتی عبد الرحمن العوسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الرحمن العوسي | سوره فاتحه - حمد (الفاتحة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Opening» است | دستور 67 - تعداد آیات 7 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الرحمن العوسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره فاتحه - حمد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فاتحه - حمد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فاتحه - حمد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فاتحه - حمد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فاتحه - حمد بندر بليله
بندر بليله
سوره فاتحه - حمد خالد جليل
خالد جليل
سوره فاتحه - حمد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فاتحه - حمد سعود شريم
سعود شريم
سوره فاتحه - حمد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فاتحه - حمد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فاتحه - حمد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فاتحه - حمد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فاتحه - حمد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فاتحه - حمد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فاتحه - حمد فارس عباد
فارس عباد
سوره فاتحه - حمد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فاتحه - حمد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فاتحه - حمد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فاتحه - حمد الحصری
الحصری
سوره فاتحه - حمد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فاتحه - حمد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فاتحه - حمد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فاتحه - حمد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, February 1, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید