دانلود سوره روم صوتی عبد الله بصفر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الله بصفر | سوره روم (الروم) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Rome - Byzantium» است | دستور 78 - تعداد آیات 60 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الله بصفر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره روم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره روم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره روم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره روم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره روم بندر بليله
بندر بليله
سوره روم خالد جليل
خالد جليل
سوره روم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره روم سعود شريم
سعود شريم
سوره روم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره روم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره روم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره روم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره روم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره روم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره روم فارس عباد
فارس عباد
سوره روم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره روم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره روم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره روم الحصری
الحصری
سوره روم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره روم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره روم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره روم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید