دانلود سوره لقمان صوتی عبد الله بصفر mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الله بصفر | سوره لقمان (لقمان) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Luqman» است | دستور 78 - تعداد آیات 34 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبد الله بصفر:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره لقمان با صدای مشهورترین قاریان:

سوره لقمان mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره لقمان را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره لقمان احمد عجمى
احمد عجمى
سوره لقمان بندر بليله
بندر بليله
سوره لقمان خالد جليل
خالد جليل
سوره لقمان سعد غامدی
سعد غامدی
سوره لقمان سعود شريم
سعود شريم
سوره لقمان صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره لقمان عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره لقمان عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره لقمان عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره لقمان عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره لقمان علي حذيفی
علي حذيفی
سوره لقمان فارس عباد
فارس عباد
سوره لقمان ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره لقمان محمد جبريل
محمد جبريل
سوره لقمان صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره لقمان الحصری
الحصری
سوره لقمان Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره لقمان ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره لقمان وديع يمنی
وديع يمنی
سوره لقمان ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, February 5, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید