دانلود سوره سجده صوتی فارس عباد mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | فارس عباد | سوره سجده (السجدة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Prostration» است | دستور 95 - تعداد آیات 30 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا فارس عباد:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره سجده با صدای مشهورترین قاریان:

سوره سجده mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره سجده را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره سجده احمد عجمى
احمد عجمى
سوره سجده بندر بليله
بندر بليله
سوره سجده خالد جليل
خالد جليل
سوره سجده سعد غامدی
سعد غامدی
سوره سجده سعود شريم
سعود شريم
سوره سجده صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره سجده عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره سجده عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره سجده عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره سجده عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره سجده علي حذيفی
علي حذيفی
سوره سجده فارس عباد
فارس عباد
سوره سجده ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره سجده محمد جبريل
محمد جبريل
سوره سجده صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره سجده الحصری
الحصری
سوره سجده Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره سجده ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره سجده وديع يمنی
وديع يمنی
سوره سجده ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 9, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید