دانلود سوره ق صوتی فارس عباد mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | فارس عباد | سوره ق (ق) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Qaf» است | دستور 95 - تعداد آیات 45 - سوره در محل نزول سوره مدینه

گوش دادن به سوره ق با صدای قاری فارس عباد


سوره ق کامل سوره ق mp3

سوره ق گوش کنید و دانلود کنید

شيخ فارس عباد
ملت السعودية
مصحف مرتل
کیفیت صدا کیفیت بالا
روايت حفص عن عاصم
قارى فارس عبادسوره های بیشتر با صدا فارس عباد:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ق با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ق mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ق را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ق احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ق بندر بليله
بندر بليله
سوره ق خالد جليل
خالد جليل
سوره ق سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ق سعود شريم
سعود شريم
سوره ق صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ق عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ق عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ق عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ق عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ق علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ق فارس عباد
فارس عباد
سوره ق ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ق محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ق صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ق الحصری
الحصری
سوره ق Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ق ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ق وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ق ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, February 5, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید