Indonesian translation of the meaning Page No 114

Quran in Indonesian Language - Page no 114 114

Sura Al-Ma'idah from 37 to 41


37. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali- kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal.
38. Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ( sebagai ) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
39. Maka barangsiapa bertaubat ( di antara pencuri- pencuri itu ) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
40. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah- lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa- Nya siapa yang dikehendaki- Nya dan diampuni- Nya bagi siapa yang dikehendaki- Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang- orang yang bersegera ( memperlihatkan ) kekafirannya, yaitu di antara orang- orang yang mengatakan dengan mulut mereka: « Kami telah beriman » , padahal hati mereka belum beriman; dan ( juga ) di antara orang- orang Yahudi. ( Orang- orang Yahudi itu ) amat suka mendengar ( berita- berita ) bohong dan amat suka mendengar perkataan- perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan- perkataan ( Taurat ) dari tempat- tempatnya. Mereka mengatakan: « Jika diberikan ini ( yang sudah dirobah- robah oleh mereka ) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati- hatilah » Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali- kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun ( yang datang ) daripada Allah. Mereka itu adalah orang- orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.