Indonesian translation of the meaning Page No 121

Quran in Indonesian Language - Page no 121 121

Sura Al-Ma'idah from 77 to 82


77. Katakanlah: « Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih- lebihan ( melampaui batas ) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang- orang yang telah sesat dahulunya ( sebelum kedatangan Muhammad ) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan ( manusia ) , dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. »
78. Telah dila'nati orang- orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
79. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.
80. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong- menolong dengan orang- orang yang kafir ( musyrik ) . Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan.
81. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi ( Musa ) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya ( Nabi ) , niscaya mereka tidak akan mengambil orang- orang musyrikin itu menjadi penolong- penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang- orang yang fasik.
82. Sesungguhnya kamu dapati orang- orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang- orang yang beriman ialah orang- orang Yahudi dan orang- orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang- orang yang beriman ialah orang- orang yang berkata: « Sesungguhnya kami ini orang Nasrani » . Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu ( orang- orang Nasrani ) terdapat pendeta- pendeta dan rahib- rahib, ( juga ) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.