Indonesian translation of the meaning Page No 169

Quran in Indonesian Language - Page no 169 169

Sura Al-A'raf from 150 to 155


150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: « Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? » Dan Musapun melemparkan luh- luh ( Taurat ) itu dan memegang ( rambut ) kepala saudaranya ( Harun ) sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata: « Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir- hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh- musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang- orang yang zalim » .
151. Musa berdo'a: « Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang » .
152. Sesungguhnya orang- orang yang menjadikan anak lembu ( sebagai sembahannya ) , kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang membuat- buat kebohongan.
153. Orang- orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
154. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya ( kembali ) luh- luh ( Taurat ) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang- orang yang takut kepada Tuhannya.
155. Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk ( memohonkan taubat kepada Kami ) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: « Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang- orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki . Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik- baiknya » .