Indonesian translation of the meaning Page No 292

Quran in Indonesian Language - Page no 292 292

Sura Al-Asra from 97 to 104


97. Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan Barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali- kali kamu tidak akan mendapat penolong- penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat ( diseret ) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap- tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.
98. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat- ayat Kami dan ( karena mereka ) berkata: « Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda- benda yang hancur, apakah kami benar- benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? »
99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa ( pula ) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka orang- orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.
100. Katakanlah: « Kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanku, niscaya khazanah itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya » . Dan adalah manusia itu sangat kikir.
101. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mu'jizat yang nyata maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: « Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir » .
102. Musa menjawab: « Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mu'jizat- mu'jizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti- bukti yang nyata: dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa » .
103. Kemudian ( Fir'aun ) hendak mengusir mereka ( Musa dan pengikut- pengikutnya ) dari bumi ( Mesir ) itu, maka Kami tenggelamkan dia ( Fir'aun ) , serta orang- orang yang bersama- sama dia seluruhnya,
104. dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israil: « Diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur ( dengan musuhmu ) » .