Indonesian translation of the meaning Page No 360

Quran in Indonesian Language - Page no 360 360

Sura Al-Furqan from 3 to 11


3. Kemudian mereka mengambil tuhan- tuhan selain daripada- Nya ( untuk disembah ) , yang tuhan- tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk ( menolak ) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak ( pula untuk mengambil ) sesuatu kemanfa'atanpun dan ( juga ) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak ( pula ) membangkitkan.
4. Dan orang- orang kafir berkata: « Al Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada- adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain » ; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.
5. Dan mereka berkata: « Dongengan- dongengan orang- orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. »
6. Katakanlah: « Al Qur'an itu diturunkan oleh ( Allah ) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. »
7. Dan mereka berkata: « Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar- pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia?,»
8. atau ( mengapa tidak ) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau ( mengapa tidak ) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari ( hasil ) nya? « Dan orang- orang yang zalim itu berkata: » Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. « »
9. Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan- perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup ( mendapatkan ) jalan ( untuk menentang kerasulanmu ) .
10. Maha Suci ( Allah ) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan- Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, ( yaitu ) surga- surga yang mengalir sungai- sungai di bawahnya, dan dijadikan- Nya ( pula ) untukmu istana- istana .
11. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan Kami menyediakan neraka yang menyala- nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.