Indonesian translation of the meaning Page No 412

Quran in Indonesian Language - Page no 412 412

Sura Luqman from 12 to 19


12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: « Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur ( kepada Allah ) , maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji » .
13. Dan ( ingatlah ) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: « Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan ( Allah ) sesungguhnya mempersekutukan ( Allah ) adalah benar- benar kezaliman yang besar » .
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik ) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada- Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada- Kulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada- Ku, kemudian hanya kepada- Kulah kembalimu, maka Ku- beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
16. ( Luqman berkata ) : « Hai anakku, sesungguhnya jika ada ( sesuatu perbuatan ) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya ( membalasinya ) . Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.»
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah ( manusia ) mengerjakan yang baik dan cegahlah ( mereka ) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal- hal yang diwajibkan ( oleh Allah ) .
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia ( karena sombong ) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang sombong lagi membanggakan diri.
19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk- buruk suara ialah suara keledai.