Indonesian translation of the meaning Page No 411

Quran in Indonesian Language - Page no 411 411

Sura Luqman from 1 to 11


Luqman - 34 verses - Luqman
Sura #31 - Makkah
1. Alif Laam Miim
2. Inilah ayat- ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah,
3. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- orang yang berbuat kebaikan.
4. ( yaitu ) orang- orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
5. Mereka itulah orang- orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang- orang yang beruntung.
6. Dan di antara manusia ( ada ) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan ( manusia ) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok- olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat- ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah- olah dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
8. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal- amal saleh, bagi mereka surga- surga yang penuh keni'matan,
9. Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung- gunung ( di permukaan ) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh- tumbuhan yang baik.
11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan- sembahan ( mu ) selain Allah sebenarnya orang- orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.