Indonesian translation of the meaning Page No 440

Quran in Indonesian Language - Page no 440 440

Sura Al-Fatir from 45 to 12


45. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan ( penyiksaan ) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat ( keadaan ) hamba- hamba- Nya.
Ya Seen - 83 verses - Ya Seen
Sura #36 - Makkah
1. Yaa Siin .
2. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,
3. sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul- rasul,
4. ( yang berada ) di atas jalan yang lurus,
5. ( sebagai wahyu ) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak- bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ( ketentuan Allah ) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka ( diangkat ) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding ( pula ) , dan Kami tutup ( mata ) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang- orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat- Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang- orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas- bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata ( Lauh Mahfuzh ) .