Indonesian translation of the meaning Page No 459

Quran in Indonesian Language - Page no 459 459

Sura Al-Zumar from 6 to 10


6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan . Yang ( berbuat ) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?
7. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan ( iman ) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba- Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain . Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam ( dada ) mu.
8. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon ( pertolongan ) kepada Tuhannya dengan kembali kepada- Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan ni'mat- Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdo'a ( kepada Allah ) untuk ( menghilangkannya ) sebelum itu, dan dia mengada- adakan sekutu- sekutu bagi Allah untuk menyesatkan ( manusia ) dari jalan- Nya. Katakanlah: « Bersenang- senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka » .
9. ( Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ) ataukah orang yang beribadat di waktu- waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada ( azab ) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: « Adakah sama orang- orang yang mengetahui dengan orang- orang yang tidak mengetahui? » Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
10. Katakanlah: « Hai hamba- hamba- Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu » . Orang- orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang- orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.