Indonesian translation of the meaning Page No 534

Quran in Indonesian Language - Page no 534 534

Sura Al-Rahman from 68 to 16


68. Di dalam keduanya ada ( macam- macam ) buah- buahan dan kurma serta delima.
69. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
70. Di dalam surga- surga itu ada bidadari- bidadari yang baik- baik lagi cantik- cantik.
71. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
72. ( Bidadari- bidadari ) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah.
73. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka ( penghuni- penghuni surga yang menjadi suami mereka ) dan tidak pula oleh jin.
75. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
76. Mereka bertelekan pada bantal- bantal yang hijau dan permadani- permadani yang indah.
77. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
78. Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia.
Al- Waqia - 96 verses - The Event, The Inevitable
Sura #56 - Makkah
1. Apabila terjadi hari kiamat,
2. terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan ( disangkal ) .
3. ( Kejadian itu ) merendahkan ( satu golongan ) dan meninggikan ( golongan yang lain ) ,
4. apabila bumi digoncangkan sedahsyat- dahsyatnya,
5. dan gunung- gunung dihancur luluhkan sehancur- hancurnya,
6. maka jadilah dia debu yang beterbangan,
7. dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan . Alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. Dan golongan kiri . Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. Dan orang- orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu ( masuk surga ) .
11. Mereka itulah orang yang didekatkan ( kepada Allah ) .
12. Berada dalam surga keni'matan.
13. Segolongan besar dari orang- orang yang terdahulu,
14. dan segolongan kecil dari orang- orang yang kemudian .
15. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata,
16. seraya bertelekan di atasnya berhadap- hadapan.