Indonesian translation of the meaning Page No 570

Quran in Indonesian Language - Page no 570 570

Sura Al-Ma'arji from 40 to 10


40. Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar- benar Maha Kuasa.
41. Untuk mengganti ( mereka ) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali- kali tidak dapat dikalahkan.
42. Maka biarkanlah mereka tenggelam ( dalam kebathilan ) dan bermain- main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
43. ( yaitu ) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan- akan mereka pergi dengan segera kepada berhala- berhala ( sewaktu di dunia ) ,
44. dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya ( serta ) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
Nooh - 28 verses - Nooh
Sura #71 - Makkah
1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya ( dengan memerintahkan ) : « Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih » .
2. Nuh berkata: « Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,»
3. ( yaitu ) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada- Nya dan ta'atlah kepadaku,
4. niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa- dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui « .»
5. Nuh berkata: « Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,»
6. maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari ( dari kebenaran ) .
7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka ( kepada iman ) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ( ke mukanya ) dan mereka tetap ( mengingkari ) dan menyombongkan diri dengan sangat.
8. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka ( kepada iman ) dengan cara terang- terangan ,
9. kemudian sesungguhnya aku ( menyeru ) mereka ( lagi ) dengan terang- terangan dan dengan diam- diam ,
10. maka aku katakan kepada mereka: « Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,»