سوره يوسف - آیه 89 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره يوسف آیه 89 (Yusuf - يوسف).
  
   

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ﴾
[ يوسف: 89]

گفت: مى‌دانيد كه از روى نادانى با يوسف و برادرش چه كرديد؟


آیه 89 سوره يوسف فارسى

(یوسف) گفت:«آیا دانستید با یوسف چه کردید ، هنگامی که نادان بودید ؟! » .

متن سوره يوسف

تفسیر آیه 89 سوره يوسف مختصر


پس وقتی سخن‌شان را شنید از روی مهربانی بر آنها دلسوزی کرد، و خودش را به آنها معرفی نمود و به آنها گفت: آیا دانستید که با یوسف و برادر تَنی‌اش چه کردید آن‌گاه که از سرانجام کاری که با آنها انجام دادید بی‌خبر بودید؟!

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


(مِهر برادری در دل یوسف بجنبید و خواست خویشتن را به آنان بشناساند. سرزنش‌کنان بدیشان) گفت: آیا بدان گاه که (یوسف را به چاه انداختید، و پس از او اذیّت و آزارها به بنیامین رساندید و او را در فراق برادر داغدار نمودید)، از روی نادانی (جوانی) نسبت به یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) کردید؟ [[«إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ»: بدان گاه که نادان بودید. مراد زمان غرور و کلّه شقی جوانی است. ضمناً اشاره‌ای به عفو و بزرگواری یوسف و ارشاد برادران به توبه و استغفار را نیز دربر دارد.]]


English - Sahih International


He said, "Do you know what you did with Joseph and his brother when you were ignorant?"

دانلود آيه 89 سوره يوسف صوتی

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون

سورة: يوسف - آية: ( 89 )  - جزء: ( 13 )  -  صفحة: ( 246 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. تا گروهى از كافران را هلاك كند، يا خوار گرداند. آنگاه نوميد بازگردند.
 2. و بر يهود حرام كرديم هر حيوان صاحب ناخنى را و از گاو و گوسفند
 3. گفت: اى ابليس، چرا تو از سجده‌كنندگان نبودى؟
 4. در آنجا هر ميوه و هر چيز ديگر كه بخواهند فراهم است.
 5. آفتاب و ماه به حسابى مقرر در حركتند.
 6. و مردم را به طعام‌دادن به بينوا وانمى‌دارد.
 7. سوگند به آسمان و به آنچه در شب آيد.
 8. بدانيد كه داراييها و فرزندان وسيله آزمايش شمايند و پاداش بزرگ در نزد خداست.
 9. گفت: اى پروردگار من، چون مرا نوميد كردى، در روى زمين بديها را در نظرشان
 10. و سوگند به شبهاى دهگانه،

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره يوسف با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

يوسف mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل يوسف کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره يوسف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يوسف بندر بليله
بندر بليله
سوره يوسف خالد جليل
خالد جليل
سوره يوسف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يوسف سعود شريم
سعود شريم
سوره يوسف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يوسف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يوسف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يوسف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يوسف فارس عباد
فارس عباد
سوره يوسف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يوسف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يوسف الحصری
الحصری
سوره يوسف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يوسف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, June 22, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید