دانلود سوره فاتحه - حمد صوتی السيد متولي عبدالعال mp3

 1. سوره mp3
 2. سوره گوش کن
 3. قاریان قرآن
 4. >
قاریان قرآن mp3 | تلاوت قرآن كريم زیبای صوتی mp3 | السيد متولي عبدالعال | سوره فاتحه - حمد | Surah Fatiha - عدد آياتها 7 - رقم السورة في المصحف: 1 - معنى السورة بالإنجليزية: The Opening | تلاوة خاشعة و تلاوت سوره فاتحه - حمد با صدای قاری السيد متولي عبدالعال جهت استماع مستقیم و دانلود با کیفیت بالا در فرمت mp3 با یک لینک مستقیم.

بسم الله الرحمن الرحيم


قرآن کریم با صدای السيد متولي عبدالعال | نام سوره: سوره فاتحه - حمد - نام قاری: السيد متولي عبدالعال المصحف المجود - روایت: حفص & ورش - نوع خواندن: لحن - کیفیت صدا: بالا

سوره فاتحه - حمد السيد متولي عبدالعال mp3 تحميل

دانلود سوره فاتحه - حمد با صدای قاری السيد متولي عبدالعال mp3 کامل با کیفیت عالی
برای دانلود کامل سوره فاتحه - حمد mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل سوره فاتحه - حمد بصوت القارئ السيد متولي عبدالعال mp3 كاملة
تحميل سوره فاتحه - حمد بصيغة mp3


سوره فاتحه - حمد كامل سوره فاتحه - حمد mp3

  دانلود قرآن کریم با صدای السيد متولي عبدالعال

  همچنین می توانید کل قرآن را با صدای شیخ السيد متولي عبدالعال دانلود کنید یا سوره دیگری را از لیست انتخاب کنید.

  دانلود قرآن

  تحميل القرآن الكريم كاملا : دانلود قرآن .

  نمایه سوره

  اختيار سورة من القائمة التالية : نمایه سوره.


سوره های دیگر تلاوت شده توسط السيد متولي عبدالعال :

1- فاتحه - حمد2- بقره
3- آل عمران4- نساء
5- مائده8- انفال
12- يوسف16- نحل
17- اسراء19- مريم
20- طه22- حج
27- نمل29- عنكبوت
33- احزاب35- فاطر
36- يس39- زمر
50- ق51- ذاريات
53- نجم54- قمر
55- الرحمن59- حشر
66- تحريم67- ملك
75- قيامت76- انسان
82- انفطار86- طارق
90- بلد94- انشراح
106- قريش110- نصر
113- فلق114- ناس

دانلود سوره فاتحه - حمد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره فاتحه - حمد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره فاتحه - حمد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره فاتحه - حمد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره فاتحه - حمد بندر بليله
بندر بليله
سوره فاتحه - حمد خالد جليل
خالد جليل
سوره فاتحه - حمد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره فاتحه - حمد سعود شريم
سعود شريم
سوره فاتحه - حمد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره فاتحه - حمد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره فاتحه - حمد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره فاتحه - حمد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره فاتحه - حمد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره فاتحه - حمد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره فاتحه - حمد فارس عباد
فارس عباد
سوره فاتحه - حمد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره فاتحه - حمد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره فاتحه - حمد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره فاتحه - حمد الحصری
الحصری
سوره فاتحه - حمد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره فاتحه - حمد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره فاتحه - حمد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره فاتحه - حمد ياسر دوسری
ياسر دوسری