قارى السيد متولي عبدالعال دانلود قرآن کریم

 1. قرآن صوتى
 2. دانلود کامل
 3. قاریان قرآن
القرآن الكريم mp3 | قرآن كريم صوتى mp3 | دانلود کامل قران با صدای شیخ السيد متولي عبدالعال - تجويد شيخ قارى السيد متولي عبدالعال , از مصر با کیفیت عالی.

دانلود قرآن کریم با صدای السيد متولي عبدالعال

دانلود قرآن السيد متولي عبدالعال mp3

دانلود قرآن کریم با صدای قاری السيد متولي عبدالعال mp3 با روایت حفص & ورش و با کیفیت عالی
✅ فهرست سوره ها - ✅ همه قاریان قرآن

دانلود قرآن کریم با صدای قاری السيد متولي عبدالعال mp3

یک خواننده را از لیست انتخاب کنید   نام قاری: السيد متولي عبدالعال - رمان: حفص & ورش - نوع خواندن: المصحف المجود

دانلود mp3 قاری المصحف المجود السيد متولي عبدالعال به صورت کامل با کیفیت بالا
برای دانلود کامل قرآن السيد متولي عبدالعال mp3 روی لینک زیر کلیک کنید

تحميل المصحف بصوت القارئ السيد متولي عبدالعال mp3 كامل
تحميل مصحف السيد متولي عبدالعال كامل بصيغة mp3

تنزيل مصحف السيد متولي عبدالعال mp3

  قرآن کریم با روایت حفص & ورش، مصحف السيد متولي عبدالعال برای دانلود با کیفیت عالی و با یک لینک مستقیم تکمیل شده است.

  همه قاریان قرآن

  اختر قارئك المفضل لتحميل القرآن الكريم : همه قاریان قرآن .

  فهرست سوره ها

  لتحميل سورة معينة بصوت السيد متولي عبدالعال : فهرست سوره ها.


سوره های قرآن تلاوت شیخ السيد متولي عبدالعال mp3


1- فاتحه - حمد2- بقره
3- آل عمران4- نساء
5- مائده8- انفال
12- يوسف16- نحل
17- اسراء19- مريم
20- طه22- حج
27- نمل29- عنكبوت
33- احزاب35- فاطر
36- يس39- زمر
50- ق51- ذاريات
53- نجم54- قمر
55- الرحمن59- حشر
66- تحريم67- ملك
75- قيامت76- انسان
82- انفطار86- طارق
90- بلد94- انشراح
106- قريش110- نصر
113- فلق114- ناس


قرآن کریم mp3:

قرآن کریم را با صدای مشهورترین قاریان جهان اسلام بشنوید

شيخ احمد عجمى
احمد عجمى
شيخ بندر بليله
بندر بليله
شيخ خالد جليل
خالد جليل
شيخ سعد غامدی
سعد غامدی
شيخ سعود شريم
سعود شريم
شيخ صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
شيخ عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
شيخ عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
شيخ عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
شيخ عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
شيخ علي حذيفی
علي حذيفی
شيخ فارس عباد
فارس عباد
شيخ ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
شيخ محمد جبريل
محمد جبريل
شيخ صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
شيخ الحصری
الحصری
شيخ Al-afasi
مشاری عفاسی
شيخ ناصر قطامی
ناصر قطامی
شيخ وديع يمنی
وديع يمنی
شيخ ياسر دوسری
ياسر دوسریSaturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید