دانلود سوره نجم صوتی محمد اللحيدان mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد اللحيدان | سوره نجم (النجم) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Star» است | دستور 107 - تعداد آیات 62 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد اللحيدان:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره نجم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره نجم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره نجم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره نجم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره نجم بندر بليله
بندر بليله
سوره نجم خالد جليل
خالد جليل
سوره نجم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره نجم سعود شريم
سعود شريم
سوره نجم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره نجم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره نجم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره نجم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره نجم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره نجم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره نجم فارس عباد
فارس عباد
سوره نجم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره نجم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره نجم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره نجم الحصری
الحصری
سوره نجم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره نجم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره نجم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره نجم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید