دانلود سوره غاشيه صوتی محمد اللحيدان mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد اللحيدان | سوره غاشيه (الغاشية) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Overwhelming Event» است | دستور 107 - تعداد آیات 26 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد اللحيدان:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره غاشيه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره غاشيه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره غاشيه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره غاشيه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره غاشيه بندر بليله
بندر بليله
سوره غاشيه خالد جليل
خالد جليل
سوره غاشيه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره غاشيه سعود شريم
سعود شريم
سوره غاشيه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره غاشيه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره غاشيه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره غاشيه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره غاشيه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره غاشيه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره غاشيه فارس عباد
فارس عباد
سوره غاشيه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره غاشيه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره غاشيه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره غاشيه الحصری
الحصری
سوره غاشيه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره غاشيه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره غاشيه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره غاشيه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید