دانلود سوره واقعه صوتی محمد اللحيدان mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد اللحيدان | سوره واقعه (الواقعة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Inevitable, The Event» است | دستور 107 - تعداد آیات 96 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد اللحيدان:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره واقعه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره واقعه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره واقعه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 20, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید