دانلود سوره انشراح صوتی محمد جبريل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد جبريل | سوره انشراح (الشرح) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Expansion of Breast» است | دستور 109 - تعداد آیات 8 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا محمد جبريل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره انشراح با صدای مشهورترین قاریان:

سوره انشراح mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره انشراح را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره انشراح احمد عجمى
احمد عجمى
سوره انشراح بندر بليله
بندر بليله
سوره انشراح خالد جليل
خالد جليل
سوره انشراح سعد غامدی
سعد غامدی
سوره انشراح سعود شريم
سعود شريم
سوره انشراح صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره انشراح عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره انشراح عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره انشراح عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره انشراح عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره انشراح علي حذيفی
علي حذيفی
سوره انشراح فارس عباد
فارس عباد
سوره انشراح ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره انشراح محمد جبريل
محمد جبريل
سوره انشراح صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره انشراح الحصری
الحصری
سوره انشراح Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره انشراح ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره انشراح وديع يمنی
وديع يمنی
سوره انشراح ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید